Dyslexi Förbundet & Svenska Dyslexiföreningen

Om oss

Dyslexiförbundet är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet

Skrivknuten ger råd, stöd och information, både per telefon och vid personliga besök. Vi ordnar utbildningsdagar, håller föreläsningar, informerar på konferenser och deltar på mässor. I våra lokaler i Sundbyberg finns en utställning med alternativa verktyg och ett omfattande referensbibliotek.
Skrivknuten gör också egna arrangemang – det största är den årliga Dysleximässan.

Välkommen till vår monter med din frågor om läsa skriv och räknesvårigheter.

Vi svar på dina frågor delar ut infomaterial och visar olika digitala verktyg och appar för oss läs och skrivsvårigheters /dyslexi .

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top