BRAVOLesson

BRAVOLesson

Det systematiska sättet att utveckla elevresultaten i varje klassrum
BRAVOLesson är app-webb-video för att utveckla evidensbaserad skicklig undervisning för lärande i varje klassrum genom att systematiskt organisera och leda arbetet med kollegialt lärande och lektionsobservationer.

Kontakta oss

Scroll to Top