Atea & Intel

Atea & Intel

Vi hjälper er att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge bästa tänkbara utbildning för Sveriges elever. Med stöd av forskning och beprövade arbetssätt möjliggör vi ett framgångsrikt nyttjande av digitalisering för lärande.
Kom och prata med oss om hur ni kan arbeta med innovation i skolan, framtidskompetenser och exempelvis hur ni genomför de digitala nationella proven på ett bra sätt.

Kontakta oss

Scroll to Top