Är du säker? #290CyberSecurity

Om oss

Är du säker? #290CyberSecurity är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM samt andra företag i teknikbranschen. Initiativet är ett projekt inom IT-säkerhet som erbjuder utbildning i nätsäkerhet för elever och lärare. Syftet med projektet är att sprida kunskap om ett ansvarsfullt användande av internet och stärka elevers digitala kompetens.

Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och hur de kan skydda sin data hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv.
Med allt fler tjänster och data lagrat online kommer detta att vara viktigt för alla i samhället. Skolor från mellanstadiet upp till gymnasiet kan ta del av föreläsningar med en IT-expert, samt undervisningsmaterial för att fördjupa elevernas kunskaper. Materialet är ämnesövergripande och överensstämmer med läroplanen i flera ämnen såsom teknik, NO, SO, matematik, svenska, engelska, estetiska ämnen samt områden som digital kompetens och källkritik. Materialet kopplas även ihop med de Globala Målens Agenda 2030 för att sätta teknik i ett bredare perspektiv. Lärare kan med hjälp av materialet arbeta självständigt med IT-säkerhetsfrågor, oavsett tidigare kunskaper inom cybersäkerhet och digital kompetens.

Projektet är tillgängligt för skolor i hela landet och kostnadsfritt tack vare finansiering av IBM, IT-företagens volontärsarbete och projektmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top