Aktiv Skola

Om oss

OM AKTIV SKOLA
Stiftelsen Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena miljö, mobbning, hälsa, ohälsa, grooming och droger. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Aktiv Skola har sakkunniga på varje område och kan kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Vi vill bidra med kunskap och aktuellt material inom alla dessa områden.

AKTIV SKOLAS VÄRDEGRUND
Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt vi gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. Vi anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top