Sortera  
50 Results
  Stand   B:34

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen är en obunden intresseförening för pedagoger, logopeder, psykologer och andra som arbetar inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den har cirka 1200 medlemmar. Föreningen arbetar för att sprida kunskap och medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi samt dyskalkyli och språkstörningar. Vidare ordnar Föreningen utbildningsdagar och uppvaktar berörda myndigheter i angelägna frågor. Föreningen ger ut

Läs mer »
  Stand   D:48

EDU Uppdragsutbildning

EDU Uppdragsutbildning är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier – Department of Education vid Uppsala universitet.Vid institutionen finns några av landets mest spännande och framgångsrika utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer. Institutionens föreläsare, seminarieledare och kompetensutvecklare undervisar och forskar inom hela det utbildningsvetenskapliga fältet. Vi jobbar brett med olika pedagogiska frågeställningar utifrån utmaningar och behov som

Läs mer »
Scroll to Top