Skolverket

Besök Skolverket – dag 3

Träffa oss i monter A:33 20/4 9.15–9.45, Demo: En titt i provplattformen 10.00–11.00, Träffa provansvarig för nationella prov i engelska och bedömningsstöd i moderna språk 12.45–13.15, Ställ frågor om hur skolan kan skapa trygghet för lärande 13.00–14.00, Träffa provansvarig för nationella prov i matematik 14.30–15.00, Demo: En titt i provplattformen

Besök Skolverket – dag 2

Träffa oss i monter A:33 19/4 10.00–10.30, Demo: En titt i provplattformen 11.00–12.00, Träffa provansvarig för nationella prov i engelska 12.30–13.00, Ställ frågor om att välja digitala lärresurser i SO 13.00–13.30, Prata om stödmaterial i programmering 13.45–14.45, Prata om förskola, förskoleklass och fritidshem 15.00–16.00, Träffa provansvarig för nationella prov i SO 16.30–17.00, Demo: En titt …

Besök Skolverket – dag 2 Read More »

Besök Skolverket – dag 1

Träffa oss i monter A:33 18/4 11.00–11.30, Prata med oss om skolbibliotek 11.30–12.00, Demo: En titt i provplattformen 12:15-12:45, Ställ frågor om traumamedveten omsorg 12.30–13.30, Träffa provansvarig för nationella prov i svenska 13.45–14.15, Tekniska förutsättningar digitala nationella prov 15.00–16.00, Träffa projektledaren för digitala nationella prov

Hur kan skolan skapa trygghet för lärande?

Vi presenterar en kunskapsöversikt om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling som är framtagen av Skolverket och Linköpings universitet. Baserat på forskningen kan vi urskilja framgångsfaktorer för skolor i det vardagliga arbetet mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Samma faktorer hänger ihop med elevers psykiska hälsa och välmående och i vilken grad de …

Hur kan skolan skapa trygghet för lärande? Read More »

Att välja och värdera digitala lärresurser i SO-undervisningen

Valet av lärresurser i ämnesundervisningen behöver föregås av en didaktisk reflektion oavsett om resursen är digital eller inte. Den här föreläsningen presenterar en didaktisk modell för att välja och värdera digitala lärresurser utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. SO-ämnena är i fokus för de exempel som vi presenterar men även lärare i andra ämnen kommer kunna ha …

Att välja och värdera digitala lärresurser i SO-undervisningen Read More »

Organisera och lägga grund för digital kompetens i förskolan

Utvecklingsledare, rektorer och förskollärare från Norrtälje kommun och Uppsala kommun ger konkreta exempel på hur personal i förskolan kan skapa ett likvärdigt användande av digitala verktyg. Tillsammans med Skolverket samtalar de om när verktygen får ett mervärde och hur personalen kan göra medvetna val. Vilka möjligheter och utmaningar innebär de digitala verktygen i undervisningen? Spår: …

Organisera och lägga grund för digital kompetens i förskolan Read More »

Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta? 

Hur fungerar Skolverkets nya provtjänst? Vilka förberedelser måste göras inför att nationella proven blir digitala och vem gör egentligen vad? Under det här passet svarar vi på de vanligaste frågorna om digitala nationella prov. Vi tar bland annat upp vilka förändringar som väntar, tillgänglighet och bedömning i provtjänsten samt vilket stödmaterial du kan få från …

Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta?  Read More »

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta?

Med start 2024 kommer de nationella proven och vissa bedömningsstöd successivt att börja genomföras digitalt via Skolverkets provtjänst. Vilka tekniska och organisatoriska förutsättningar behöver huvudmän och skolor uppfylla för att kunna genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd? Skolverket informerar om förändringen och tipsar om vilka verktyg som kan användas som stöd i förberedelsearbetet. Föreläsning med …

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta? Read More »

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Alla barn och elever ska få förutsättningar att bli aktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare. I den här föreläsningen lyfter vi hur skolbiblioteksverksamhet kan organiseras och tillsammans med olika professioner stärka elevernas bildning, källmedvetenhet och språkliga förmåga, samt deras delaktighet i det demokratiska samtalet. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Ett panelsamtal där Skolverket samtalar med olika aktörer om innebörden av digital kompetens samt om utbildningens roll och betydelse för det livslånga lärandet. Samtalet leds av Helena Messing Berg, kommunikatör på Skolverket. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top