Skolledare

Förstå digitaliseringen med hjälp av Digitala lektioner

Välkommen till en praktisk föreläsning där du får undersöka och testa hur du kan lära ut om digitaliseringen med hjälp av verktyget Digitala lektioner. Internetstiftelsens Kristina Alexanderson kommer att visa nya ingångar och möjligheter för lärande och svara på eventuella frågor. Du kommer att få provköra flera lektioner och du får även med dig en …

Förstå digitaliseringen med hjälp av Digitala lektioner Read More »

Grej of the day – om mikrolärande i backspegeln

2014 konceptualiserade Micke Hermansson ett undervisningsupplägg som spreds världen över, från norra Sverige till södraste Australien och tillbaka. Hur ser vi på Grej of the day idag, när dialogen om mikrolärande går varm, och vad säger forskningen om ett liknande undervisningsformat? Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Nycklar i utvecklingsarbetet – några avgörande aspekter

Mål som är utvärderingsbara, förskolans identitet – den pedagogiska idén och organisationen är några avgörande nycklar i utvecklingsarbetet. Vi belyser utvecklingsarbete med fokus på progression i det systematiska kvalitetsarbetet. Spår: Fördjupningspass

Bli en drivkraft i skolans digitalisering – ett samtal med Micke Kring

Micke Kring är en framstående it-pedagog som har visat skolsverige möjligheterna med att använda internet och digitala resurser i undervisningen. Var med på ett öppet och personligt samtal om att skapa lust till lärande tillsammans med Kristina Alexanderson och Micke. Och ta del av Mickes berättelser om hur han arbetar för att inspirera sina kollegor …

Bli en drivkraft i skolans digitalisering – ett samtal med Micke Kring Read More »

Minimix – det vår samtid och framtid behöver!

Programmet kommer innehålla vårt pedagogiska arbete med barn i mellanstadiet och vårt områdesarbete i Hammarkullen. Metoder och arbetssätt. Varför Minimix har lyckats trots nedskärningar och negativa krafter från olika håll i samhället. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Leda förnyelse – Så rustar vi organisationen i en tid av stark transformation

I tider av stark samhällstransformation finns stora behov av att utforska det nya och rusta skolan för förnyelse. Här blir ledarskapet centralt. I detta seminarium får du en inblick i RISE innovationsledningsutbildning för skolan; Leda förnyelse – Innovation i skolan. Du möter också två skolhuvudmän, NTI Gymnasiet och Skellefteå kommun, som delar med sig om …

Leda förnyelse – Så rustar vi organisationen i en tid av stark transformation Read More »

Hur kan skolan skapa trygghet för lärande?

Vi presenterar en kunskapsöversikt om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling som är framtagen av Skolverket och Linköpings universitet. Baserat på forskningen kan vi urskilja framgångsfaktorer för skolor i det vardagliga arbetet mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Samma faktorer hänger ihop med elevers psykiska hälsa och välmående och i vilken grad de …

Hur kan skolan skapa trygghet för lärande? Read More »

En arbetsplats för alla – hur då?

Hur kan mindset och verktyg ge nya möjligheter och skapa förutsättningar för dig och dina elever att nå längre? Genom att nyttja möjligheterna att kombinera de traditionella arbetsmetoderna med moderna verktyg kan du på ett effektivt sätt skapa en varierande och spännande undervisning som även bidrar till en tillgänglig och inkluderande verksamhet – för alla. …

En arbetsplats för alla – hur då? Read More »

Tillitsbaserat ledarskap i skolan

Efter många år av formalism och detaljstyrning håller dagens organisationer äntligen på att vända kurs. Nu betonas tillit framför auktoritet. Forskning visar nämligen att tillit skapar arbetsglädje och motivation och får människor att samarbeta över gränser. Det tillitsbaserade ledarskapet är syftesdrivet och bygger på kollegialt lärande.  I skolan behöver det finnas på alla nivåer – …

Tillitsbaserat ledarskap i skolan Read More »

Scroll to Top