Skolledare

Minimix – det vår samtid och framtid behöver!

Programmet kommer innehålla vårt pedagogiska arbete med barn i mellanstadiet och vårt områdesarbete i Hammarkullen. Metoder och arbetssätt. Varför Minimix har lyckats trots nedskärningar och negativa krafter från olika håll i samhället. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta? 

Hur fungerar Skolverkets nya provtjänst? Vilka förberedelser måste göras inför att nationella proven blir digitala och vem gör egentligen vad? Under det här passet svarar vi på de vanligaste frågorna om digitala nationella prov. Vi tar bland annat upp vilka förändringar som väntar, tillgänglighet och bedömning i provtjänsten samt vilket stödmaterial du kan få från …

Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta?  Read More »

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta?

Med start 2024 kommer de nationella proven och vissa bedömningsstöd successivt att börja genomföras digitalt via Skolverkets provtjänst. Vilka tekniska och organisatoriska förutsättningar behöver huvudmän och skolor uppfylla för att kunna genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd? Skolverket informerar om förändringen och tipsar om vilka verktyg som kan användas som stöd i förberedelsearbetet. Föreläsning med …

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta? Read More »

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Alla barn och elever ska få förutsättningar att bli aktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare. I den här föreläsningen lyfter vi hur skolbiblioteksverksamhet kan organiseras och tillsammans med olika professioner stärka elevernas bildning, källmedvetenhet och språkliga förmåga, samt deras delaktighet i det demokratiska samtalet. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Ett panelsamtal där Skolverket samtalar med olika aktörer om innebörden av digital kompetens samt om utbildningens roll och betydelse för det livslånga lärandet. Samtalet leds av Helena Messing Berg, kommunikatör på Skolverket. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Förstå digitaliseringen med hjälp av Digitala lektioner

Välkommen till en praktisk föreläsning där du får undersöka och testa hur du kan lära ut om digitaliseringen med hjälp av verktyget Digitala lektioner. Internetstiftelsens Kristina Alexanderson kommer att visa nya ingångar och möjligheter för lärande och svara på eventuella frågor. Du kommer att få provköra flera lektioner och du får även med dig en …

Förstå digitaliseringen med hjälp av Digitala lektioner Read More »

Det här gör eleverna på internet

Barn och ungdomars vardag är kantad av internet. Hur påverkar informationen på nätet vad de lär sig? Vem eller vilka röster väljer de att lyssna på? Internetstiftelsens Jannike Tillå är expert på barns internetanvändning. Med statistik från rapporten Svenskarna och internet ger hon dig en tydlig bild av vad barn väljer att göra på nätet. …

Det här gör eleverna på internet Read More »

Så lär du dina elever att använda digital källkritik, på riktigt

Hur ger du dina elever verktyg för att hantera missvisande information på nätet? Med avstamp i ny forskning lyfter didaktikprofessorn Thomas Nygren fram flera effektiva sätt att stödja eleverna i digital källkritik. Var med och lär dig hur du kan använda ny teknik, spel och digitala självtest i din undervisning för att eleverna snabbare ska …

Så lär du dina elever att använda digital källkritik, på riktigt Read More »

Att vara vuxen ibland

“Att vara vuxen ibland” handlar om att möta sina rädslor och ifrågasätta sig själv. En föreläsning om en personlig historia som inte liknar någon annans. Frågan är hur frånvaron av gränsdragningar kan lära oss något, och hur viktigt det är att inte sluta tro på sina egna brister som egentliga styrkor. I en underhållande sättning …

Att vara vuxen ibland Read More »

Scroll to Top