Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
10 Resultat
Jonas Monsén 

Är du sär, eller?

Mm elever i särskolans självuppfattning och hur vi kan hjälpa dem att bli kompetenta samhällsmedborgare. För att vi ska kunna stötta eleverna på bästa sätt måste vi organisera oss rätt, vi måste också utveckla vårt klassrumsledarskap och vår undervisning. Vidare måste vi också verka för inkludering så att eleverna, även i framtiden, kan inkluderas. Allt

Läs mer »
Kristina Alexanderson 

Boksmakarprat om digital kompetens – kom och få en bok

”Smaka på” aktuella böcker om digital kompetens. Böcker du har nytta av i din undervisning eller för att utveckla din egen digitala kompetens. Författarna berättar kort om sina böcker och alla som deltar i seminariet får välja en av böckerna som gåva. Böckerna som kommer presenteras är följande: Så funkar internet av Karin Nygårds, Framtidsboken

Läs mer »
Catrin Andersson 

Digitala verktyg – en rättighet för alla barn oavsett funktionsnedsättningar

Hur kan digitala verktyg bli tillgängliga för barn och elever med funktionsnedsättningar? Som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar Catrin inom ett av myndighetens resurscenter med fokus på dövblindhet. Hon brinner för att alla barn och elever ska få tillgång till digitala verktyg utifrån sina egna förutsättningar. Vid seminariet kommer du att få exempel på hur

Läs mer »
Malin Valsö 

Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande.

Den fysiska lärmiljön hjälper eller stjälper koncentration, minne, språkutveckling och samarbete samt ökar eller minskar risken för diskriminering och kränkningar. Genom att medvetet nyttja och anpassa den fysiska lärmiljön ökar tillgänglighet och likvärdighet. Den fysiska lärmiljön har en inverkan på alla elevers lärande och hälsa, men effekten är störst på elever med neuropsykiatriska funktionstillstånd, andra

Läs mer »
Jenny Hörnqvist och Karin Malmberg 

Hur kan vi avlasta kognitiva delar och arbeta multimodalt för elever som har svårigheter att nå målen?

Lärmiljöanpassningar ska ge maximal utdelning på så liten insats som möjligt. Har vi kunskap om vilka funktioner som styr inlärningen i grunden är det också lättare för oss att ge eleverna generella strategier som spänner över ämnen och som eleven kan tillämpa i flera olika miljöer. Med erfarenheter från grundskola, universitet, grundsärskola och hjälpmedelsverksamhet berättar

Läs mer »
Jocke Blomgren 

Lösningen är ofta en kombination av lösningar

En föreläsning om digitaliseringsarbetet i skolan och då med fokus på grund- och gymnasiesärskola. Hur kan den digitala tekniken och de digitala verktygen samverka för att bli en pedagogisk plattform snarare än strukturella hinder? Vi närmar oss tankar, idéer och metoder kring pedagogik, användandet av digitala verktyg i en kreativ process samt skaparlust och konstnärliga

Läs mer »
Lotta Rangne 

Matteklubben för grundsärskola, kreativ och kul matematik för alla!

Lotta kommer att berätta om processen när Södermalmsskolans deltog i arbetet med att ta fram läromedel i matematik. Lusten väcktes hos eleverna och lärare fick kompetensutveckling. Resultatet är att lärarna fått ett läromedel som täcker hela kursen – efter deras egna önskemål – vilket är fantastiskt. En stor fördel med materialet och övningarna som ligger

Läs mer »
Pelle Sandstrak 

Mr Tourette – För Ovanlighetens Skull

Ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik, tragik. En hyllning till de i skolan som gav Pelle en självbild genom att bete sig Istörd+ och våga göra fel. En resa från uteliggare till inneliggare, och bli så frisk som jag vill bli. Men nu räcker det.

Läs mer »
Carl Heath  Kristina Alexanderson 

Starta värdegrundsarbetet i samtalet online

Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen, och Carl Heath, regeringens särskild utredare, samtalar om hur skolan kan arbeta med värdegrundsfrågor. De talar om hur internet medför både möjligheter och utmaningar för det demokratiska samtalet.Vilken digital kompetens behövs för att föra samtal på nätet? Hur kan din värdegrundsundervisning rusta eleverna för att kunna delta i framtidens demokratiska

Läs mer »
Johanna Kylin och Jakob Hansson 

Tyst i klassen!

Ljudmiljöns roll i lärandet, hur minnesfunktionen påverkas och hur vi kan minska buller i skolan för att uppnå hållbara kunskaper för framtiden. Vi utgår från egna erfarenheter som hörselpedagoger samt forskning inom både arbetsmiljö och kognitiv hörselforskning.

Läs mer »
Scroll to Top