Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Order  
10 Results
21 april, Pedagogik och didaktik
Inger Fridolfsson 

En hållbar läs- och skrivundervisning

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell organisation som arbetar för att sprida information om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Att kunna läsa och skriva är grundläggande för att klara sig i samhället och en god läsförmåga är förutsättningen för att lyckas

Read More »
21 april, Engelska, Pedagogik och didaktik
Faizal Luttamaguzi 

Få igång elevers entreprenöriella tänk

Många unga idag ser sig själva i en framtid där de livnär sig på att vara glamorösa Youtubers, Instagramprofiler eller Gamers, det vill säga self-made entreprenörer. Hur genomförbara är sådana karriärval och är de oförenliga med traditionell skolgång?  Går det

Read More »
21 april, Pedagogik och didaktik
Fredrik Frippe Johansson 

Hacka språket

Hur lär du en dator att känna igen en dialekt? Hur går det till när botar skriver sportreferat? Upplev hur enkelt är det att använda programmering i språkundervisningen och få exempel som du kan använda tillsammans med dina elever. Nybörjarnivå

Read More »
21 april, Pedagogik och didaktik
Malin Broberg 

Med fokus på kreativiteten

Samhällets utveckling kommer än mer än idag bero av människors kreativitet och lärande. För att lyckas förbereda våra unga inför den framtiden spelar skolan en unikt viktig roll. Vi behöver ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och på ett

Read More »
22 april, Pedagogik och didaktik
Felicia Grosin 

Psykologi i klassrummet för ett hållbart lärande

Hur kan vi förebygga stress i klassrummet och samtidigt främja inlärning? Vad säger psykologin om framgångsrik undervisning och ledarskap? Hur kan psykologisk kunskap komma till nytta i klassrummet med hänsyn till hälsa, relationsskapande och lärande? Finns det undervisningsstrategier som förebygger

Read More »
22 april, Pedagogik och didaktik
Ulrika Rogland 

Sexuella övergrepp på internet

Vad är grooming? Och, hur kan man som vuxen kan förebygga, informera och hjälpa sina elever? Med exempel från riktiga rättsfall och svar på frågor som ”vad säger lagen?” och ”vad gör jag om mitt barn blivit utsatt?” berättar Ulrika

Read More »
21 april, Pedagogik och didaktik
Maria Wiman 

Vi förändrar världen – Värdeskapande lärande i praktiken

Med verkliga mottagare och högt till tak i klassrummet banar Maria vägen för ett fördjupat lärande där eleverna blir producenter, aktörer och världsmedborgare. Här fostras generation Greta med hållbarhetsfrågor och driv i fokus. Marias föreläsning blandar forskning med konkreta undervisningsexempel

Read More »
Scroll to Top