Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
3 Resultat
Maria Wiman 

Generation Greta i klassrummet – hur vi formar världsförändrare!

Under workshopen kommer du att få snurra igång tankarna på hur du själv kan introducera värdeskapande lärande i din undervisning. Utifrån korta föreläsningar, diskussioner och frågeställningar får du reflektera över hur du med små medel kan knorra till dina lektioner så att eleverna blir aktörer, medskapare och i långa loppet världsförändrare. Här blandas konkreta tips

Läs mer »
Martin Gråfors 

Kartläggning av kompetens en balansakt mellan kunskap och attityder

Under workshopen kommer du att få både perspektiv och bolla tankarna på hur du själv kan kartlägga och analysera kompetensen och kompetensuutvecklingsbehoven i din organisation. Utifrån korta inspel och diskussioner genom frågeställningar får du reflektera över hur du på ett sturkuterat och systematiskt sätt kan kartlägga både den digitala infratrukturen, användningen och vilket behov av

Läs mer »
Lisa Gawell 

Motivation och balans i en föränderlig värld.

Elevers motivation till lärande är en avgörande faktor för hur de kommer att lyckas genom gymnasiet och vidare i livet. När vår värld förändras allt snabbare, blir alltmer komplex och ger oss oändligt många valmöjligheter så blir det allt svårare att hitta sin väg, sin motivation och sitt välmående. – Hur hjälper vi elever att

Läs mer »
Scroll to Top