Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
18 Resultat
Dennis Westerberg 

Att vara i balans med sig själv, trots en obalanserad värld

Förändring, omorganisation och ekonomisk instabilitet har etablerat sig som en slags gängse norm. Kommuner och företag är på jakt efter redskap som kan skapa lagbundenhet i en kaotisk tillvaro. Ny terräng fordrar ny karta. Det går inte att möta framtiden med gårdagens metoder. Redskapet vi söker stavas BALANS. – Hur kan jag slippa ifrån stress,

Läs mer »
Åsa Ekman 

Barnkonventionen är lag, vad måste ledningen göra?

Hur gör vi nu då? Vad innebär det att implementera barnkonventionen vilka krav ställer barnkonventionen på verksamheter och särskilt rektorer och chefer? Vad betyder ledning och styrning i sammanhanget och hur kan en organisation konkret omsätta bankonventionen i det vardagliga arbetet?

Läs mer »
Kristina Alexanderson 

Boksmakarprat om digital kompetens – kom och få en bok

”Smaka på” aktuella böcker om digital kompetens. Böcker du har nytta av i din undervisning eller för att utveckla din egen digitala kompetens. Författarna berättar kort om sina böcker och alla som deltar i seminariet får välja en av böckerna som gåva. Böckerna som kommer presenteras är följande: Så funkar internet av Karin Nygårds, Framtidsboken

Läs mer »
Måns Jonasson 

Elever behöver en positiv bild av framtiden

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen och författare till Framtidenboken, tittar i backspegeln. Han visar i sin föreläsning hur vi kan skratta åt många av de hot om framtiden som målades upp för 50 år. Gårdagens problem har vi löst med hjälp av forskning, innovationer och teknisk utveckling. Epidemier, klimatkatastrofer och ekonomisk kris sägs ofta

Läs mer »
Ulrika Håkansson Kallin och Pernilla Johansson 

En tant kan väl inte åka skateboard?

Hur kan olika typer av texter användas för att få elever i F-3 att tänka mer normkreativt och våga utmana rådande normer och tankesätt? Kan små mikrohandlingar leda till förändring? I vårt arbete på blandar vi olika texter och undersöker och problematiserar allt från böcker, tidningar, sociala medier och bilder, vi synliggör det som inte

Läs mer »
Fredrik Löfgren 

Framtidens arbetsmarknad

Följ med på en resa in i framtiden när Fredrik Löfgren gör nedslag i olika branscher och ger konkreta exempel på hur robotar används idag. Hur kommer robotarna att påverka och förbättra människors livskvalité? Hur kommer framtidens arbetsmarknad att förändras och vilka nya spännande jobb kommer att skapas? Teknikutveckling är så mycket mer än att

Läs mer »
Katinka Vikingsen 

Framtidens förmågor & nutidens lärande rum

Var finns kopplingen mellan framtidens förmågor och nutidens lärande rum? Vilka ledord kan vara utgångspunkten i iscensättandet av fysiska lärmiljöer? Katinka bjuder på en hel del inspiration och idéer om några olika nyckelfaktorer som finns att ta hänsyn till i arbetet med rum och material.

Läs mer »
Jenny Hörnqvist och Karin Malmberg 

Hur kan vi avlasta kognitiva delar och arbeta multimodalt för elever som har svårigheter att nå målen?

Lärmiljöanpassningar ska ge maximal utdelning på så liten insats som möjligt. Har vi kunskap om vilka funktioner som styr inlärningen i grunden är det också lättare för oss att ge eleverna generella strategier som spänner över ämnen och som eleven kan tillämpa i flera olika miljöer. Med erfarenheter från grundskola, universitet, grundsärskola och hjälpmedelsverksamhet berättar

Läs mer »
Marie Lundin Karphammar 

Implementering av barnkonventionen i skolan

Barnkonventionen är från 1:a januari 2020 en del av svensk lag. För att det ska få betydelse måste ett implementeringsarbete genomföras. I denna föreläsning får du kunskap om barnkonventionen och fokus läggs på hur den nya lagen påverkar utbildningssektorn samt hur man kan realisera den i olika verksamheter. Föreläsningen ger dig kunskap om arbetet med

Läs mer »
Martin Gråfors 

Kartläggning av kompetens en balansakt mellan kunskap och attityder

Under workshopen kommer du att få både perspektiv och bolla tankarna på hur du själv kan kartlägga och analysera kompetensen och kompetensuutvecklingsbehoven i din organisation. Utifrån korta inspel och diskussioner genom frågeställningar får du reflektera över hur du på ett sturkuterat och systematiskt sätt kan kartlägga både den digitala infratrukturen, användningen och vilket behov av

Läs mer »
Scroll to Top