Förskola

Besök Uppsala kommun dag 1

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun i monter B:19, träffa våra matematikutvecklare och få en guidning på Pedagog Uppsala. 18/4 9.00-10.00, Uppsala kommun Träffa några från Uppsala kommuns förste förskollärare. Jenny Olsson och Sara Dahlström 10.00-11.15, Uppsala kommun Matemativutveckling i Uppsala kommuns grundskolor. Matematikutvecklare grundskolan: Anneli Lafvas, Gunilla Oskarsson 11.15-12.15, Uppsala …

Besök Uppsala kommun dag 1 Read More »

Besök Sollentuna kommun dag 1

Träffa oss i monter D:28 📅10:00-10:30 🏫Skolresan och tillgänglighet – Framtidens husEva Fransson med elever från Turebergsskolans RN-enhet årskurs 7+8 arbetar med tillgänglighet genom att väva in konstruktion i teknik. 📅10:40-11:00 💬Panelsamtal – Skolresan och tillgänglighetVi diskuterar det livslånga lärandet med fokus på Sollentunas Skolresa kopplat till ledordet tillgänglighet. Vad innebär det sett från olika …

Besök Sollentuna kommun dag 1 Read More »

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla?

En resa genom förskolans utbildning i en universell design av lärande, utifrån multimodala arbetssätt och en undervisning och lärmiljö som bygger på ett multimodalt berättande, genom differentierade estetiska lärprocesser för ett livslångt lärande och en livslång förståelse för sin egen process. En lärares reflektion om hur vi kan förena förmåga och kunskap och bygga en …

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla? Read More »

Det här gör eleverna på internet

Barn och ungdomars vardag är kantad av internet. Hur påverkar informationen på nätet vad de lär sig? Vem eller vilka röster väljer de att lyssna på? Internetstiftelsens Jannike Tillå är expert på barns internetanvändning. Med statistik från rapporten Svenskarna och internet ger hon dig en tydlig bild av vad barn väljer att göra på nätet. …

Det här gör eleverna på internet Read More »

Leda som arbetslag – utveckla kollegialt ledarskap för förskolans alla yrkesroller

Alla som har ett läroplansuppdrag har också ett ledaruppdrag, vilket innebär att ledarskap i arbetslaget inte enbart handlar om förskollärarens ansvar utan att även barnskötarens vardag består av många ledarhandlingar. Förskolans ledarskap kännetecknas av en alldeles särskild kombination av samspel, professionalitet, relationer och yrkesroller. Föreläsningen belyser därför vikten av att se på förskolans ledarskap utifrån …

Leda som arbetslag – utveckla kollegialt ledarskap för förskolans alla yrkesroller Read More »

Livepodd Livslångt – jävla skitsystem!

Katarina Pietrzak, forskare på RISE, livepoddar med podden Lisvlångt tillsammans med sin kollega Micke Kring och med gästen Jonas Söderström. Tillsammans möts de i ett samtal om vad det livslånga lärandet kan ha att vinna på bra system och digitalisering. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Ett panelsamtal där Skolverket samtalar med olika aktörer om innebörden av digital kompetens samt om utbildningens roll och betydelse för det livslånga lärandet. Samtalet leds av Helena Messing Berg, kommunikatör på Skolverket. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Skapa en tryggare miljö i skolan och förskolan

Mobbning är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar barn och unga hårt. Men vi vet att mobbning går att stoppa genom ett förebyggande systematiskt trygghetsarbete, där en av skyddsfaktorerna är att vuxna runt omkring närvarar och alltid agerar. Under våren 2023 lanserar Friends en ny kunskapsbank för skolpersonal och förskolepersonal. Välkommen till detta pass där Friends …

Skapa en tryggare miljö i skolan och förskolan Read More »

Så ser utvecklingen av MIK och digital kompetens ut i Sverige

Vad görs för att stärka medie- och informationskunnighet och digital kompetens i samhället? Digitala lektioner välkomnar Martina Wagner från Statens medieråd för att prata om det nationella samverkansarbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK). Var med och få en inblick i de insatser som genomförs för att stärka MIK och digital kompetens i Sverige. Spår: …

Så ser utvecklingen av MIK och digital kompetens ut i Sverige Read More »

Besök Uppsala kommun dag 2

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun i monter B:19, träffa vår förskolechef, grundskolechef och biträdande utbildningsdirektör på förmiddagen. Missa inte våra spännande tävlingar under kvällen! 19/4 9.00-10.00, Uppsala kommun Att leda förskola och skola i Uppsala kommun. Jan Aili, chef kommunal förskola. Erik Ojala, chef kommunal grundskola 10.00-11.00, Uppsala kommun Uppsala …

Besök Uppsala kommun dag 2 Read More »

Om jag var skolminister för en dag

Vad skulle du göra om du fick vara skolminister för en dag? Varmt välkommen till ett öppet seminarium om skolans utveckling tillsammans med lärarna Maria Wiman, Sara Bruun och Internetstiftelsens Kristina Alexanderson. Seminariet är del tre av en serie samtal som började under Internetdagarna 2022. Var med när vi sammanfattar lärdomarna från tidigare samtal och …

Om jag var skolminister för en dag Read More »

Besök Sollentuna kommun dag 2

Träffa oss i monter D:28 📅10:00-10:30 🏫Skolresan och digitalisering – Digitala verktyg i slöjdundervisningenHelene Kåberg visar tillsammans med elever hur man genom att använda olika digitala verktyg i slöjdsalen kan  tillgängliggöra undervisningen så att den  blir tydlig och strukturerad. 📅10:40-11:00💬Panelsamtal – Skolresan och digitaliseringVi diskuterar det livslånga lärandet med fokus på Sollentunas Skolresa kopplat till …

Besök Sollentuna kommun dag 2 Read More »

Scroll to Top