Fördjupningspass

Grafisk recording 

Under första dagen har vi ett team på plats som kommer att bidra med grafisk recording – ett sätt att komplettera annan dokumentation med strukturerade, ritade bilder. Forskning har visat att visuell dokumentation främjar samsyn och samarbete samt ökar tydlighet, engagemang och förståelse. Inte minst har det stor effekt för att stödja minnet. (Forskning visar …

Grafisk recording  Read More »

Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande

Ta del av de första insikterna och samskapa metodlådan i ett nytt forskningsprojekt kring livslångt lärande. Luleå Tekniska Universitet, RISE, Nox Consulting, Omställningsfonden och ABB har i ett gemensamt Vinnova-finansierat projekt utifrån regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensutveckling, tagit sig an att utforska drivkrafter bakom det livslånga lärandet och hur dessa kan påverka design för …

Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande Read More »

Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats?

Lärarbristen är fortsatt stor och kommer på sikt påverka hela samhället. Skolverkets rapport från 2021 visar att totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035 för att motverka lärarbristen framöver. Redan nu ser vi hur andelen behöriga lärare och förskollärare minskar i socioekonomiskt svaga områden och på glesbygden krävs nya innovativa …

Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats? Read More »

Kreativ Paus

Under den här pausen har du möjlighet att reflektera över insikter och erfarenheter från dagens program. Du kan även använda tiden till att utbyta erfarenheter med andra deltagare. På Torget för det kollegiala lärandet (Monter M:44) finns utrymme att sitta ned med kollegor för samtal, gärna med en kopp kaffe från det intilliggande caféet. Eller …

Kreativ Paus Read More »

Den formbara hjärnan – så främjas välbefinnande och lärande i en digitaliserad samtid

Hur går det till när hjärnan lär sig och vilka delar av processen kan vi med större kunskap styra över? En av nutidens största utmaningar till både lärande och psykiskt välbefinnande är konkurrensen om uppmärksamheten. Uppmärksamheten är dörren till vår hjärna som ofta blir kapad av digital stimulans, underhållning och sociala kontakter. Kanske är det …

Den formbara hjärnan – så främjas välbefinnande och lärande i en digitaliserad samtid Read More »

Om jag var skolminister för en dag

Vad skulle du göra om du fick vara skolminister för en dag? Varmt välkommen till ett öppet seminarium om skolans utveckling tillsammans med lärarna Maria Wiman, Sara Bruun och Internetstiftelsens Kristina Alexanderson. Seminariet är del tre av en serie samtal som började under Internetdagarna 2022. Var med när vi sammanfattar lärdomarna från tidigare samtal och …

Om jag var skolminister för en dag Read More »

Så övervakas och manipuleras våra barn och unga av techjättarna

Sociala plattformar definierar våra barns syn på världen, samhället och mellanmänskliga relationer. Techföretagen skräddarsyr och manipulerar baserat genom att i hemlighet övervaka barnens liv, och designar medvetet sina tjänster för att de ska vara beroendeframkallande. Samtidigt jämnar internet ut ojämlikheter i samhället och ger barn och unga tillgång till verktyg som kan förändra deras liv …

Så övervakas och manipuleras våra barn och unga av techjättarna Read More »

Ny digitaliseringsstrategi?

Hur organiserar vi för innovation och utveckling för ökad kvalitet i undervisningen? Sverige är det ledande landet i Europa på innovation, men syns det i skolsystemet? Och vem ansvarar för innovation i skolan: stat, huvudman, forskning eller kanske edtechbranschen? I en snabbt föränderlig värld måste vi digitalt utveckla verksamheten och hitta nya sätt att arbeta. …

Ny digitaliseringsstrategi? Read More »

Från nationell strategi till undervisningspraktik i Sollentuna kommun

Hur går man från nationell målsättning till förändrad undervisningspraktik? Lyssna på hur Sollentuna kommun arbetade med den nationella digitaliseringsstrategin, genom att bl.a. noggrant kartlägga nuläge, utforma planer för barnens digitala kompetens, samt rigga en pedagogisk supportorganisation. Spår: Fördjupningspass

Nycklar i utvecklingsarbetet – några avgörande aspekter

Mål som är utvärderingsbara, förskolans identitet – den pedagogiska idén och organisationen är några avgörande nycklar i utvecklingsarbetet. Vi belyser utvecklingsarbete med fokus på progression i det systematiska kvalitetsarbetet. Spår: Fördjupningspass

Leda förnyelse – Så rustar vi organisationen i en tid av stark transformation

I tider av stark samhällstransformation finns stora behov av att utforska det nya och rusta skolan för förnyelse. Här blir ledarskapet centralt. I detta seminarium får du en inblick i RISE innovationsledningsutbildning för skolan; Leda förnyelse – Innovation i skolan. Du möter också två skolhuvudmän, NTI Gymnasiet och Skellefteå kommun, som delar med sig om …

Leda förnyelse – Så rustar vi organisationen i en tid av stark transformation Read More »

Tillitsbaserat ledarskap i skolan

Efter många år av formalism och detaljstyrning håller dagens organisationer äntligen på att vända kurs. Nu betonas tillit framför auktoritet. Forskning visar nämligen att tillit skapar arbetsglädje och motivation och får människor att samarbeta över gränser. Det tillitsbaserade ledarskapet är syftesdrivet och bygger på kollegialt lärande.  I skolan behöver det finnas på alla nivåer – …

Tillitsbaserat ledarskap i skolan Read More »

Scroll to Top