År
Datum
Målgrupp
Spår
Digital kompetens
Sal

Seminarieprogram

Din biljett avgör vilka spår du har tillgång till. Internetstiftelsens programpunkter ingår för dig med antingen Kombobiljett eller biljett för Pedagogik- & didaktikspåret

År

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Sortera  
29 Resultat
Andreas Jonasén
Anette Bergström
Stina Eriksson Melki
Andreas Jonasén  Anette Bergström  Stina Eriksson Melki 

Att arbeta med källkritik och kritiskt tänkande för mer än bara skolan – en variant av the fake news game.

Hur kan vi få eleverna att bli mer källkritiska? I denna föreläsning presenterar Anette, Andreas och Stinaa ett arbetssätt där eleverna själva får producera vinklade nyheter utifrån olika tilldelade roller i syfte att därmed bli

Läs mer »
Gunilla Pettersson Berggren
Lena Lindblad Petersen
Gunilla Pettersson Berggren  Lena Lindblad Petersen 

Att leda lärarledd skolutveckling

Genom en medveten organisation och ett tydligt ledarskap kan lärare få utrymme att bedriva systematisk undervisningsutveckling. En vetenskaplig och kollegial arbetsmodell skapar ett gemensamt intresse för elevernas lärande och undervisningens resultat. Föreläsningen ger viktiga nycklar

Läs mer »
Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson 

Fem sätt att stärka dina elevers digitala kompetens

Ställer barnens digitala liv nya krav på undervisningen? Hur kan skolan och lärare hjälpa elever att se digitaliseringen utifrån och bli smartare internetanvändare? Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och har bland annat varit

Läs mer »
Essi Alho
Essi Alho 

Lajka – för en tryggare nätvardag, på skolan och utanför

Prinsparets stiftelse bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens verksamhetsområden, tryggare nätvardag och dyslexi, grundar sig i

Läs mer »
Mia Hasselblad
Mia Hasselblad 

Värdeskapande undervisning och en meningsfull skola

Hur skapar vi en lärandemiljö som motiverar, engagerar och möjliggör variation och individbaserat lärande? Genom smart lärande skapar Mia lektioner som får eleverna att nå högre kunskapsutveckling med hjälp av digitala verktyg, verkliga case och

Läs mer »
Johanna Sjögren Eklund
Ulrika Eckerman Dolk
Johanna Sjögren Eklund  Ulrika Eckerman Dolk 

Skönlitteratur och drama som verktyg för en kommunikativ engelskundervisning

En vanlig utmaning i engelskundervisningen är elevers språkängslan och självmedvetenhet, som kan göra det svårt att klara målet om interaktion på engelska. Ett konkret sätt att förebygga och arbeta med detta är att använda sig

Läs mer »
Nina Bergdahl
Nina Bergdahl 

Lärares förståelse av engagemang online

Elevers engagemang är den mest kritiska faktorn för skolframgång. Men hur tolkar och stödjer lärare elevernas engagemang när undervisningen flyttar online? Här presenteras en studie genomförd i samarbete med IFOUS där åtta skolhuvudmän deltagit. Du

Läs mer »
Håkan Nygård
Rikard Önell
Håkan Nygård  Rikard Önell 

Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt

Välkommen till en uppskattad föreläsningen med feedbacken: ”Topp3”, ”Bästa föreläsningen”, ”Den här arbetsmetoden måste jag testa!”, ”Jag blev verkligen inspirerad och väldigt sugen att göra ett liknande upplägg i min egen undervisning.” Öka elevaktiviteten, få

Läs mer »
Faizal Luttamaguzi
Faizal Luttamaguzi 

Hur man får igång elevers entreprenöriella tänk?

I en tid då en 11- åring är den mest inkomstbringade personen på Youtube så är det inte en överraskning att fler och fler barn och ungdomar ser titlar som “influencer”, “kreatör” och “streamer” som

Läs mer »
Johanna Bolling
Moa Ahrnbom
Johanna Bolling  Moa Ahrnbom 

Kooperativt lärande ett hållbart lärande

Vi kommer berätta om hur vi använt kooperativt lärande för att skapa ett samarbetande klassrum och hur det blir en del av värdegrundsarbetet. Vår föreläsning kommer bjuda på tips om möblering, heterogena grupper, strukturer, roller

Läs mer »
Christina Stielli
Christina Stielli 

Tillsammans med tillförsikt och motivation

Välkommen till en föreläsning med Christina Stielli om jobbet och livet och utmaningar, var vi hittar den viktiga motivationen vi behöver, självledarskapet och samarbetet. Vi ser fram emot en timmes inspiration blandat med verktyg och

Läs mer »
Anna Bromark
Stefan Boström
Anna Bromark  Stefan Boström 

“Det var alltid mitt fel” – att nå fram till elever när vi testat allt och inget funkar

Stefan och Anna vill dela med sig av hur en kan förhålla sig professionellt till elever med komplex problematik och ge konkreta exempel på arbetssätt och metoder. Genom föreläsningen vävs elevens egen röst ihop med

Läs mer »
Malin Broberg
Malin Broberg 

Lärande för alla i det digitala klassrummet

Kreativitet i lärandet gör att eleverna uppnår positiva resultat och de får en större valmöjlighet när det gäller att visa sina kunskaper. Med hjälp av iPad kan alla elever ta del av undervisning som stimulerar

Läs mer »
Malin Fransson
Malin Fransson 

Läsförståelse – mer än avkodning

Den gemensamma läsningen är central för att utveckla elevers läsförståelse. I föreläsningen kommer Malin Fransson beskriva aktiviteter som skapar motivation och läslust. Likaså läggs fokus på hur elevers förförståelse för texter kan aktiveras, hur olika

Läs mer »
Fredrik Löfgren
Fredrik Löfgren 

Framtidens arbetsmarknad

Följ med på en resa in i framtiden när Fredrik Löfgren gör nedslag i olika branscher och ger konkreta exempel på hur robotar används idag. Hur kommer robotarna att påverka och förbättra människors livskvalité? Hur

Läs mer »
Jenny Sellberg
Marcello Marrone
Jenny Sellberg  Marcello Marrone 

Digitala nationella prov- vad bör du som rektor/skolchef veta för att förbereda organisationen och vilket stöd ger Skolverket?

2024 kommer de betygsstödjande bedömningsstöden för årskurs 6 och vissa nationella prov genomföras digitalt. Seminariets syfte är att informera om vad det innebär att använda den digitala provtjänsten och vilket förändringsarbete det kan leda till

Läs mer »
Ann-Charlotte Säfbom
Anna Karlsson
Karl Prembäck
Leila Badla Nilsson
Mandus Pettersson
Mattias Johansson
Ann-Charlotte Säfbom  Anna Karlsson  Karl Prembäck  Leila Badla Nilsson  Mandus Pettersson  Mattias Johansson 

Makerspace och digital vikarie – förändringsarbete med eleven i fokus

Slöjdsalar och trädgårdsodlingar på Eriksdalsskolan har nu fått sällskap av ett makerspace där skolarbetet kan berikas med skapande i olika digitala tekniker. Rålambshovsskolan skapar digitala material och strukturer för att säkra upp kvaliteten och likvärdigheten i

Läs mer »
Catharina Ekdahl
Ellen Hallgren
Catharina Ekdahl  Ellen Hallgren 

Utveckla dina elevers kunskaper kring Sveriges historia och upphovsrätt – med hjälp av digitala resurser

En presentation kring hur du, som lärare kan arbeta digitala resurser för att stärka elevers kunskaper kring rättigheter till andras och sitt eget material på nätet. Du kommer få en presentation av två digitala resurser

Läs mer »
Scroll to Top