Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
8 Resultat
Åsa Ekman 

Barnkonventionen är lag, vad måste ledningen göra?

Hur gör vi nu då? Vad innebär det att implementera barnkonventionen vilka krav ställer barnkonventionen på verksamheter och särskilt rektorer och chefer? Vad betyder ledning och styrning i sammanhanget och hur kan en organisation konkret omsätta bankonventionen i det vardagliga arbetet?

Läs mer »
Catrin Andersson 

Digitala verktyg – en rättighet för alla barn oavsett funktionsnedsättningar

Hur kan digitala verktyg bli tillgängliga för barn och elever med funktionsnedsättningar? Som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar Catrin inom ett av myndighetens resurscenter med fokus på dövblindhet. Hon brinner för att alla barn och elever ska få tillgång till digitala verktyg utifrån sina egna förutsättningar. Vid seminariet kommer du att få exempel på hur

Läs mer »
Ulrika Håkansson Kallin och Pernilla Johansson 

En tant kan väl inte åka skateboard?

Hur kan olika typer av texter användas för att få elever i F-3 att tänka mer normkreativt och våga utmana rådande normer och tankesätt? Vi kommer också att prata om hur små mikrohandlingar kan göra stor skillnad. I vårt arbete på Bergaskolan blandar vi olika texter och undersöker och problematiserar allt från böcker, tidningar, sociala

Läs mer »
Dennis Hjelmström 

Introverta elever i en extrovert skola

Minst 30 procent av alla elever i skolan har en introvert personlighetsläggning. Dessa elever spelar ofta extrovert teater varje dag. En teater som kostar eleven väldigt mycket, i energi och ork. Dennis Hjelmström berättar om vad det kan innebära att ha en introvert personlighetsläggning i en skolmiljö och omvärld som främst premierar och efterfrågar extroverta

Läs mer »
Martin Gråfors 

Struktur som skapar kultur – men hur?

Vad är hållbart i en värld av ständig förändring och rörelse ? Hur kan jag som ledare leda genom att bygga strukturer och tillit som håller i en ständig förändring av förutsättningar. Denna föreläsning är om hur du som ledare kan både bygga strukturer och leda med tillit och utifrån ett salugent perspektiv. Konkreta verktyg

Läs mer »
Fredrik Devoto 

Unga och träning – Så funkar det!

Under denna föreläsning kommer Fredrik Devoto att berätta vilken typ av träning som bäst förbereder barn för vuxenlivet. Han kommer också att gå igenom hur skolan kan nyttja barn och tonåringars olika vanor för att främja rörelse och motion. Fredrik kommer att avhandla kost och slå hål på myten att styrketräning och barn är en

Läs mer »
Scroll to Top