Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
26 Resultat
Jonas Monsén 

Är du sär, eller?

Mm elever i särskolans självuppfattning och hur vi kan hjälpa dem att bli kompetenta samhällsmedborgare. För att vi ska kunna stötta eleverna på bästa sätt måste vi organisera oss rätt, vi måste också utveckla vårt klassrumsledarskap och vår undervisning. Vidare måste vi också verka för inkludering så att eleverna, även i framtiden, kan inkluderas. Allt

Läs mer »
Dennis Westerberg 

Att vara i balans med sig själv, trots en obalanserad värld

Förändring, omorganisation och ekonomisk instabilitet har etablerat sig som en slags gängse norm. Kommuner och företag är på jakt efter redskap som kan skapa lagbundenhet i en kaotisk tillvaro. Ny terräng fordrar ny karta. Det går inte att möta framtiden med gårdagens metoder. Redskapet vi söker stavas BALANS. – Hur kan jag slippa ifrån stress,

Läs mer »
Sofi Lundvall 

Att vara rektor i Knutby

”Management by walking around” – så har Sofies ledarskap beskrivits. Hon kommer att dela med sig av de lärdomar hon gjort så hon byggde upp en skola med ett tydligt fundament, med plats för alla och där personalomsättningen nu är liten. Sofie kommer också att berätta om de byggstenar som legat till grund för hennes

Läs mer »
Åsa Ekman 

Barnkonventionen är lag, vad måste ledningen göra?

Hur gör vi nu då? Vad innebär det att implementera barnkonventionen vilka krav ställer barnkonventionen på verksamheter och särskilt rektorer och chefer? Vad betyder ledning och styrning i sammanhanget och hur kan en organisation konkret omsätta bankonventionen i det vardagliga arbetet?

Läs mer »
Anders Härdevik 

Bra verksamhet har inget med tur och tillfällighet att göra

Med utgångspunkt i att det svåra inte behöver vara komplext ger Anders perspektiv på och konkret stöd i utmaningen att gå ifrån det sagda till det gjorda. Den gemensamma utmaningen är uppenbar: En ny tid kräver nya lösningar! I tider av krympande elevpeng och såväl lärar- som rektorsbrist blir det personliga ledarskapet helt avgörande. Som

Läs mer »
Catrin Andersson 

Digitala verktyg – en rättighet för alla barn oavsett funktionsnedsättningar

Hur kan digitala verktyg bli tillgängliga för barn och elever med funktionsnedsättningar? Som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar Catrin inom ett av myndighetens resurscenter med fokus på dövblindhet. Hon brinner för att alla barn och elever ska få tillgång till digitala verktyg utifrån sina egna förutsättningar. Vid seminariet kommer du att få exempel på hur

Läs mer »
Ulrika Håkansson Kallin och Pernilla Johansson 

En tant kan väl inte åka skateboard?

Hur kan olika typer av texter användas för att få elever i F-3 att tänka mer normkreativt och våga utmana rådande normer och tankesätt? Kan små mikrohandlingar leda till förändring? I vårt arbete på blandar vi olika texter och undersöker och problematiserar allt från böcker, tidningar, sociala medier och bilder, vi synliggör det som inte

Läs mer »
Joanna Lundin 

Extra anpassningar eller god undervisning?

Hur möter vi elevers olika behov? Pratar vi egentligen om vad god undervisning är eller är det så att vi fokuserar för mycket på olika extra anpassningar? Joanna tar upp vad som kännetecknar en god undervisning och hur vi kan förfina och utveckla vår undervisning. Kan vi göra det finns det möjligheter att minska vår

Läs mer »
Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz 

F i alla ämnen – digital studieteknik

Här får du tips på digitala verktyg, webbsidor och appar som är tänkta att bidra till F i alla ämnen… Låter det konstigt? Inte alls! F som i till exempel förenkla, fördjupa och förgylla. Eller fokusera, förklara och förankra. Eller finna och forska. Och ibland även förvirra och försvåra. För att inte nämna betydelsen av

Läs mer »
Katinka Vikingsen 

Framtidens förmågor & nutidens lärande rum

Var finns kopplingen mellan framtidens förmågor och nutidens lärande rum? Vilka ledord kan vara utgångspunkten i iscensättandet av fysiska lärmiljöer? Katinka bjuder på en hel del inspiration och idéer om några olika nyckelfaktorer som finns att ta hänsyn till i arbetet med rum och material.

Läs mer »
Scroll to Top