20 april

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

Digitala läromedel, digitala lärresurser, digitala verktyg och en uppsjö av olika appar används i skolan och det kan upplevas som en djungel. Hur skall man veta att de har kvalitet och bidrar till det du vill åstadkomma med din undervisning? Swedish Edtest är Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi och gör det möjligt för …

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod Read More »

Besök Uppsala kommun dag 3

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun i monter B:19, ta del av hur ett forskningsprojekt kan gå till tillsammans med Uppsala universitet och vet du vad antropocen är för något? 20/4 9.00-10.30, Uppsala kommun Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala. Anna Sjölin, redaktör Pedagog Uppsala 10.30-11.30, Uppsala kommun Upplevelsebaserad undervisning …

Besök Uppsala kommun dag 3 Read More »

Grej of the day – om mikrolärande i backspegeln

2014 konceptualiserade Micke Hermansson ett undervisningsupplägg som spreds världen över, från norra Sverige till södraste Australien och tillbaka. Hur ser vi på Grej of the day idag, när dialogen om mikrolärande går varm, och vad säger forskningen om ett liknande undervisningsformat? Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Har vi glömt bort leken?

Sedan läroplanen reviderades och begreppet undervisning fick ett större inflytande har lek blivit mindre benämnt i utbildningen. Detta kan resultera i att pedagoger använder sig mer av begreppen arbeta eller jobba, ord som kan förknippas med prestation och vuxnas förväntningar. Hur kan vi kombinera lek och undervisning? Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Nycklar i utvecklingsarbetet – några avgörande aspekter

Mål som är utvärderingsbara, förskolans identitet – den pedagogiska idén och organisationen är några avgörande nycklar i utvecklingsarbetet. Vi belyser utvecklingsarbete med fokus på progression i det systematiska kvalitetsarbetet. Spår: Fördjupningspass

Besök Skolverket – dag 3

Träffa oss i monter A:33 20/4 9.15–9.45, Demo: En titt i provplattformen 10.00–11.00, Träffa provansvarig för nationella prov i engelska och bedömningsstöd i moderna språk 12.45–13.15, Ställ frågor om hur skolan kan skapa trygghet för lärande 13.00–14.00, Träffa provansvarig för nationella prov i matematik 14.30–15.00, Demo: En titt i provplattformen

Besök Sollentuna kommun dag 3

Träffa oss i monter D:28 📅10:00-10:30 🏫Skolresan och digitalisering – robotar på fritidshemmetAlexander Hult visar tillsammans med elever hur man kan skapa en utmaning med programmering på fritidshemmet. 📅10:40-11:00 💬Panelsamtal – Leda digitalisering och gemensamma målsättningarKaisa Humlebo IKT strateg diskuterar det livslånga lärandet med fokus på Sollentunas stora satsning på en gemensam digitaliseringsplan Vad innebär …

Besök Sollentuna kommun dag 3 Read More »

Bli en drivkraft i skolans digitalisering – ett samtal med Micke Kring

Micke Kring är en framstående it-pedagog som har visat skolsverige möjligheterna med att använda internet och digitala resurser i undervisningen. Var med på ett öppet och personligt samtal om att skapa lust till lärande tillsammans med Kristina Alexanderson och Micke. Och ta del av Mickes berättelser om hur han arbetar för att inspirera sina kollegor …

Bli en drivkraft i skolans digitalisering – ett samtal med Micke Kring Read More »

Från offer till att undervisa om det tabubelagda

I sin föreläsning talar Emilia Friberg om hur hon i sin undervisning lyfter frågor med högstadieelever som rör tabubelagda ämnen i samhället som exempelvis dysfunktionella relationer, våld och missbruk. Under perioden 2019-2021 levde föreläsaren med en våldsam sambo med missbruksproblematik vilket har blivit ett avstamp för Emilias undervisning om dessa ämnen. Emilia kommer att beröra …

Från offer till att undervisa om det tabubelagda Read More »

Vad är viktigt på riktigt? – Att skapa en helhet av förskolans alla delar

Hur skapar vi en hållbar organisation utifrån de faktiska förutsättningarna? En föreläsning om att hitta den röda tråden och skapa en utbildning som utgår ifrån professionalitet och målinriktat arbete – hur får vi våra dagar att gå ihop? Hur kan vi jobba tillsammans för att konstruktivt möta olika utmaningar och ge barnen den utbildning de …

Vad är viktigt på riktigt? – Att skapa en helhet av förskolans alla delar Read More »

Scroll to Top