Program

År
Datum
Målgrupp
Spår
Digital kompetens
Sal
Sortera  
35 Resultat
Ulrika Rogland
Ulrika Rogland 

Sexuella övergrepp på internet

Vad är grooming? Och, hur kan man som vuxen kan förebygga, informera och hjälpa sina elever? Med exempel från riktiga rättsfall och svar på frågor som ”vad säger lagen?” och ”vad gör jag om mitt

Läs mer »
Sophie Frithiof och Jenny Olsson Mohammad-Ali
Sophie Frithiof och Jenny Olsson Mohammad-Ali 

Spelar möblerna roll?

Sophie och Jenny fick möjligheten att skapa ett kompensatoriskt klassrum där möblerna stödjer den flexibla undervisningen. Möbleringen kan enkelt anpassas efter elevernas behov, enskilda undervisningsmoment och olika KL-strukturer. De har dokumenterat hela projektet och kommer

Läs mer »
Hanna Thermaenius
Hanna Thermaenius 

Stopp! min kropp!

Presentation av Rädda Barnens vägledning Stopp! Min kropp! med råd och tips om hur vuxna kan prata med barn och unga om till exempel kroppsregler och samtycke. Visning av Rädda Barnens nya skolmaterial Stopp! Min

Läs mer »
Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson 

Undervisa hållbart i digital kompetens

Enligt skolans nationella digitaliseringsstrategi är digital kompetens en demokratifråga, och skolan uppdrag är att utveckla en adekvat digital kompetens hos alla elever. Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen, pratar om digitaliseringen och digital kompetens som begrepp.

Läs mer »
Andrey Shupliakov
Andrey Shupliakov 

Utveckla elevernas datalogiska tänkande i alla ämnen

Syftet med denna föreläsning är att ge alla lärare i grundskolan, inte bara de som undervisar i teknik och matematik, redskap och inspiration att använda programmering som ett digitalt verktyg. Andrey visar exempel på blockprogrammering

Läs mer »
Torbjörn Ott
Torbjörn Ott 

Varför är mobiler i skolan så störande?

På samma gång som skolan digitaliseras och behovet av digital kompetens betonas, beskrivs mobiltelefonen i skoldebatten ofta som störande av undervisningen. Fler och fler skolor inför förbud mot dem. I den här föreläsningen kommer några

Läs mer »
Christina Stielli
Christina Stielli 

Vem ser till så att det blir kul på jobbet?

Det talas mycket om att ’hitta’ olika saker – hitta lugnet, hitta kraften, hitta arbetsglädjen. Men arbetsglädje går inte att hitta, den går bara att skapa. Det är dags att ta glädjen på allvar eftersom

Läs mer »
Peter C. Lippman
Peter C. Lippman 

What do we need to consider when planning the interior spaces for school buildings?

Lippman will present ideas for carefully crafting learning spaces that support students’ education in the strongest way possible. This presentation will examine how to redesign existing and new spaces to rejuvenate, encourage and enhance learning

Läs mer »
Scroll to Top