Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror

Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror, skapar möjlighet för ett direkt möte med elever där fördomar ersätts med kunskap och inspiration till nytt sätt att tänka kring målgruppen skapas. Eleverna belyser vikten att bemöta dem med en tro på att alla elever på grundsärskolan kan lära sig nya saker. Med praktiska exempel berättar eleverna själva om betydelse av grundsärskolan som skolform och vikten av att kunna bemöta olikheter på ett sätt som utvecklar dem själva.

Scroll to Top