De goda berättelsernas kraft

Sara Lundberg tf Utvecklingschef Uppsala grundskolor har jobbat med skola och skolutveckling på olika sätt och i olika roller. Hon kommer att dela med sig av egna erfarenheter om skolutveckling och om målet att ständigt förflytta sig framåt. Uppsalas resa kommer att vara i fokus men Sara blickar både bakåt och framåt för att dela med sig av lyckade exempel, nödvändiga lärdomar och tankar om det egna lärandet.

Scroll to Top