Värdeskapande undervisning och en meningsfull skola

Hur skapar vi en lärandemiljö som motiverar, engagerar och möjliggör variation och individbaserat lärande? Genom smart lärande skapar Mia lektioner som får eleverna att nå högre kunskapsutveckling med hjälp av digitala verktyg, verkliga case och riktiga mottagare. Under föreläsningen så kommer Mia ta upp konkreta exempel, visar på flera elevexempel och hur hennes ledord ”viktigt på riktigt” har fått fler elever med på tåget genom deras egna engagemang och perspektiv.

Scroll to Top