Värdeskapande lärande – Elevdelaktighet, kreativitet och motivation på riktigt

Maria kommer i sin föreläsning berätta om hur hon och hennes elever drivit stora nationella skolprojekt som skapat enormt driv och många ringar på vattnet. Det blir en föreläsning om vad som händer i en klass där olikheter på riktigt betraktas som styrkor och där eleverna tillsammans jobbar för att förändra världen. Att släppa in elevernas idéer och kreativitet i klassrummet kräver ett strukturerat men också tillåtande ledarskap i klassrummet. I Marias föreläsning får man som åhörare både inspiration och konkreta verktyg för hur man själv kan göra för att bjuda in omvärlden i klassrummet och på så sätt skapa strukturerade men också fantasifulla och vindlande skolprojekt.

Scroll to Top