Vägen till världens bästa skola

Ledare och rektor – Som skolledare ställs man inför en rad utmaningar. Man måste lära sig att vara modig och nyfiken att pröva nya sätt att bedriva skolverksamhet på. Vi vet hur du kan våga utmana invanda mönster. Vi vet hur du kan göra saker och ting annorlunda, på ett positiv sätt som fungerar. Vi har enorm erfarenhet inom positiv pedagogik. I de skolor där See the Good! -metoden har genomförts har välmåendet hos eleverna och läraren ökat. Tillsammans är vi starka.

Vi vet hur viktig det är att rektorerna kan hitta en balans i sitt ledarskap så att de stärks. Välkommen med

Här kan du läsa mer om See the Good!

Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Kaisa Vuorinen

Kaisa Vuorinen

Kaisa Vuorinen, fil.dr., Helsingfors universitet, sakkunnig i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Kaisa har redan utbildat lärare i mer än

Läs mer »
Scroll to Top