Vägar till skolnärvaro

Sirkka Persson som varit rektor i drygt 18 år och aktuell med boken ”Från hemmasittare till återvändare” delar här med sig av sina erfarenheter och det framgångsrika arbetet de bedrev på Kringlaskolan för och med elever med problematisk och långvarig skolfrånvaro. Hur kan man få dessa elever att återvända till skolan? Hur kan man jobba så de stannar kvar i större utsträckning?

Scroll to Top