Vad händer när chefen blir en app?

Ann-Therese Enarsson delar generöst med sig av sina insikter om hur teknik och värderingar formar framtidens samhälle. Vad behöver vi kunna i ett alltmer automatiserat arbetsliv där självlärande maskiner, AI och robotar tar allt mer plats? Hur kommer morgondagens arbetsplats se ut och vilka kompetenser och färdigheter behöver vi rusta oss med? Och hur och var lär vi oss dem bäst? Och vad händer egentligen när chefen blir en app? Lyssna till en inspirerande och tankeväckande föreläsning.

Scroll to Top