Väck lusten att läsa med fingrarna!

MTM:s taktila bilderböcker för barn är unika i sitt slag i Sverige. Genom att skapa bilder som barnet får känna på, med varierande strukturer och färger, förstärker vi läsupplevelsen hos barnet. För många barn är de taktila bilderböckerna det första mötet med en bild. Böckerna görs i första hand för barn med synnedsättning men alla barn med en funktionsnedsättning kan låna dem på biblioteket. Välkommen att lära dig mer om hur du kan introducera de taktila bilderböckerna för ett barn eller en barngrupp!

Scroll to Top