Utveckla matteundervisningen med Singaporemodellen – så här går det till!

Välkommen att uppleva en lektion utifrån Singaporemodellen. Vi vet att det är i klassrummet det händer. Den undervisning som eleverna får möta varje dag gör skillnad. Singaporemodellen kännetecknas av ett undersökande och elevaktivt arbetssätt där problemlösning, samtal och resonemang står i fokus.

• Hur undervisar vi utifrån ett problemlösande förhållningssätt?
• Hur ser lektionsstrukturen ut?
• Vilken forskning ligger till grund för Singaporemodellen?
• Vilka resultat ser vi?

Scroll to Top