Utveckla framtidskompetenser med hjälp av innovation

Workshop

Världen förändras snabbt och våra elever kommer att verka i en värld som är, ser ut och fungerar annorlunda än idag. Den stora frågan är: Hur ser en skola ut som rustar eleverna för denna framtid? 

Tillsammans med RISE utforskar Innovitaskolan hur man kan använda innovationsprocessen för att utveckla framtidens kompetenser. I det här dubbelpasset  (1.5h) hör du först Innovitaskolan och RISE berätta om arbetet med koncepten Explore och Innovate, där över 10 000 elever i för- och grundskola använder sig av innovationsprocessen för att utveckla framtidens kompetenser. Därefter kommer du att få prova på verktyg för att jobba med innovation i skolan i en workshop ledd av experter från RISE.

Workshop som kräver föranmälan.

Anmäl dig här
Observera att deltagande kräver något av våra konferenspass, bokningsnummer skall uppges i samband med anmälan och du hittar informationen i din bokningsbekräftelse.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Fanny Lindh

Fanny Lindh

Fanny Lindh arbetar som designforskare på RISE och enheten Inkluderande Systeminnovation. Hon är workshopledare och facilitator och använder sig av design,

Läs mer »
Kristin Nilsson

Kristin Nilsson

Kristin Nilsson är rektor på Innovitaskolan Visby. Hennes recept för en optimal skola är tilltro till elevens förmåga, kreativt förhållningssätt

Läs mer »
Lotta Fransson

Lotta Fransson

Lotta Fransson arbetar som senior projektledare på RISE och enheten Livslångt Lärande. Hon driver bland annat projekt med fokus på

Läs mer »
Sandra Richter

Sandra Richter

Sandra Richter jobbar som skolchef för Innovitaskolan. Förutom att få träffa barn, elever och medarbetare tycker Sandra att det viktigaste

Läs mer »
Scroll to Top