Utveckla elevernas datalogiska tänkande

I denna föreläsning kommer alla lärare i grundskolan, inte bara de som undervisar i teknik och matematik, få redskap och inspiration att använda mer ändamålsenliga digitala redskap och programmeringsverktyg för att höja elevernas inlärningspotential och entusiasm. Jag visar exempel på verktyg som ger elever möjlighet att redovisa sitt lärande på alternativa sätt och redskap för dig som lärare att ge feedback.

Scroll to Top