Utveckla elevernas datalogiska tänkande i alla ämnen

Syftet med denna föreläsning är att ge alla lärare i grundskolan, inte bara de som undervisar i teknik och matematik, redskap och inspiration att använda programmering som ett digitalt verktyg. Andrey visar exempel på blockprogrammering och andra multimodala verktyg som t.ex. digitalt berättande vilka kan utveckla elevernas datalogiska tänkande. Målet är att göra programmering till en lika självklar förmåga som att kunna tala, läsa och räkna.

Om programmeringen endast förblir en angelägenhet för matematik- och teknikläraren begränsas elevernas bild av programmeringens användningsområde. Programmering skapar dock nya möjligheter även inom andra ämnen. Jag kommer också att berätta om hur programmering i undervisningen hjälper eleverna att arbeta entreprenöriellt, stå upp för orättvisor, förbereda sig inför framtida samhällsutmaningar och förverkliga drömmar.

Scroll to Top