Utveckla dina elevers kunskaper kring Sveriges historia och upphovsrätt – med hjälp av digitala resurser

En presentation kring hur du, som lärare kan arbeta digitala resurser för att stärka elevers kunskaper kring rättigheter till andras och sitt eget material på nätet. Du kommer få en presentation av två digitala resurser som är framtagna direkt för undervisningen, som stärker elevernas digitala kompetens. Kom och träffa Upphovsrättskolan och Sveriges historia två öppna resurser för att stärka elevers digitala kompetens och kunskaper om hela Sveriges historia. I den här sessionen möter du Catharina Ekdahl jurist på PRV och projektledare för Upphovsrättsskolan samt Ellen Hallgren (titel) som arbetar med Sveriges Historia som är en digital resurs för historieundervisningen på grundskolan.

Scroll to Top