Utveckla din fysikundervisning med digitalt läromedel

Hur kan vi göra fysik intressant för fler elever? Går det att förnya och variera undervisningen i fysik med ett digitalt arbetssätt? Susanna Nilsson och Anna Kullander Sjöberg, författarna till Digilär Fysik för gymnasiet, utgår från sitt läromedel och diskuterar vilka möjligheter som finns för lärare och elever med ett digitalt läromedel i fysik på gymnasiet.

Scroll to Top