Tyst i klassen!

Ljudmiljöns roll i lärandet, hur minnesfunktionen påverkas och hur vi kan minska buller i skolan för att uppnå hållbara kunskaper för framtiden.
Vi utgår från egna erfarenheter som hörselpedagoger samt forskning inom både arbetsmiljö och kognitiv hörselforskning.

Scroll to Top