Trivselprogrammet – Aktiva och trygga raster ledda av elever!

Föreläsningen är en presentation av Trivselprogrammet som är ett färdigt och lätt använt koncept. Pernilla och Evelina berättar om hur de som första skola i Uppland använder sig av Trivselprogrammet. Du få tips på hur din skola kan skapa rastaktivitet som leder till inkludering, trygghet och aktivitet bland eleverna. Vad innebär det att vara Trivselledare? Vad gör en Trivselansvarig?

Scroll to Top