Trender som formar framtidens utbildning – Google for Education

Google presenterar en överblick av en global studie som gjorts genom att intervjua 94 experter från 24 olika länder. Vilka trender är det som formar framtidens utbildning?

Scroll to Top