Transspråkande- användning av elevers alla språkliga resurser!

Många lärare i skolan beskriver att när de börjat använda transspråkande strategier i undervisningen har det skapat bättre språk- och kunskapsutveckling för elever med annat modersmål än svenska. Gudrun Svensson visar i denna föreläsning hur transspråkande kan tillämpas i klassrummet.

Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Scroll to Top