”Tillsammans för Agenda 2030” – ett projekt med med värdeskapande lärande i fokus

Hur kan eleverna påverka sitt närsamhälle? Kan utbildning om hållbarhet användas för att utveckla elevernas handlingskraft och framtidstro?
Hur kan skolan bli en viktigt del av företagens hållbarhetsarbete?

Inom projektet ”Tillsammans för Agenda 2030” lär sig elever genom att använda sina kunskaper för att hjälpa lokala företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Scroll to Top