Tillitsbaserat ledarskap i skolan

Efter många år av formalism och detaljstyrning håller dagens organisationer äntligen på att vända kurs. Nu betonas tillit framför auktoritet. Forskning visar nämligen att tillit skapar arbetsglädje och motivation och får människor att samarbeta över gränser. Det tillitsbaserade ledarskapet är syftesdrivet och bygger på kollegialt lärande.  I skolan behöver det finnas på alla nivåer – från politiker till skolledare och även hos den pedagogiska personalen i klassrum och på skolgårdar. Ytterst ska tilliten riktas till eleverna och stärka dem i deras lärande. Men det förutsätter ofta en tillitskultur i hela skolan.

Spår: Fördjupningspass

Louise Bringselius

Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har erfarenhet från över

Läs mer »
Scroll to Top