Tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Många av våra nyanlända elever är inte längre nyanlända. De är flerspråkiga elever och vårt uppdrag blir att planera och genomföra en undervisning som inkluderar alla elever, oavsett vilken språklig nivå de befinner sig på. Att lära sig ett ”vardagsspråk” kan ta upp till två år men att tillägna sig ett ”skolspråk” kan ta sex till åtta år.

I skolan behöver vi bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att utveckla vardagsspråk och skolspråk parallellt. Därför behövs kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt hos alla som undervisar eleverna för att skapa en tillgänglig undervisning och göra alla elever delaktiga. I vår föreläsning kommer vi att försöka besvara frågan ”Hur skapar vi tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever med hjälp av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?”

Scroll to Top