Tänka utanför gränserna

Hur kan du som pedagog utmana elevers tänkande? Följ med på vår spännande resa utanför gränserna! Ramsta skola arbetar sedan fem år tillbaka med ett EU-projekt. Tillsammans med en partnerskola i Spanien utvecklar vi både elevers och pedagogers tänkande. Hur kan vi få ett djupare tänkande och går det att bedöma? Hur kan vi hjälpa våra elever att tänka och ta kloka beslut för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle? Undervisning för tänkande behöver utformas på många olika sätt för att inkludera alla. Går det att undervisa hur du utvecklar tänkande i alla ämnen och alla åldersgrupper? Vilka strategier passar när, var och hur? Är det möjligt att använda tankestrategierna i ett värdegrundsarbete?

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Bettina Römer

Bettina Römer

Bettina Römer är förstelärare i matematik på Ramsta skola, Uppsala. Sedan fem år tillbaka är hon även projektledare för ett

Läs mer »
Scroll to Top