Tänk om skolutveckling fick handla om undervisning?

Hur stärker man skolors förbättringskapacitet? Vilka verktyg är verksamma och i vilka situationer? Hur kan en kommunal förvaltning bli bättre på att driva och stötta skolutveckling för varaktiga resultat? Hur skapar vi förutsättningar för delakultur? I projektet BLIVA har vi försökt hantera dessa frågor genom att systematiskt utgå från skolornas egenformulerade problem.

Scroll to Top