Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt

Välkommen till en uppskattad föreläsningen med feedbacken: ”Topp3”, ”Bästa föreläsningen”, ”Den här arbetsmetoden måste jag testa!”, ”Jag blev verkligen inspirerad och väldigt sugen att göra ett liknande upplägg i min egen undervisning.” Öka elevaktiviteten, få återkoppling på din undervisning och höj måluppfyllelsen med självrättande diagnoser. Vi har under flera år arbetet med socrative dagligen på bla NA- och HA-programmet med mycket gott resultat. Vi har frångått läroboken allt mer och jag som lärare får en mycket bra återkoppling och eleverna älskar arbetssättet: “Jag tycker att socrative är positivt då det sätter upp ett tydligt minimimål för lektionen, vilket gör att man alltid är produktiv istället för att stirra på samma sida i boken under en hel lektion.” Vi visar även hur man kan göra för- och eftertester med socrative för att synliggöra din egen undervisning. Avslutningsvis går vi igenom hur man kan arbeta med tankekartor (mind maps) i matematik och fysik. Välkommen att inspireras!

Scroll to Top