Språkstimulera mera genom digitala lärmiljöer

Vilka samtal kan vi skapa genom den digitala lärmiljön?
I de gemensamma mötena mellan barn och vuxna kan språkande växa fram. Vad miljön bjuder in till och vilka barnen ges möjlighet att bli påverkar deras kommunikativa förmåga. Att använda miljön som den tredje pedagogen är sedan tidigare känt men hur kan den digitala lärmiljön öka de språkliga sammanhangen barnen befinner sig i under sina dagar på förskolan? Hur hänger språk och digitalitet samman? Vad kan vi behöva tänka på och varför?

Scroll to Top