Smartare matematikundervisning – möjligheter med ett digitalt läromedel i matematik

Hur kan du som matematiklärare använda insamlad data i matematik? Karin Sterner, matematiklärare och läromedelsutvecklare för NOKflex, visar hur du kan planera och strukturera undervisningen på smartare sätt. Genom ett datadrivet arbetssätt kan du ligga steget före dina elever.

Scroll to Top