Smartare matematikundervisning – möjligheter med ett digitalt läromedel i matematik

Hur kan du som matematiklärare använda insamlad data i matematik? Karin Sterner, matematiklärare och läromedelsutvecklare för NOKflex, visar hur du kan planera och strukturera undervisningen på smartare sätt. Genom ett datadrivet arbetssätt kan du ligga steget före dina elever.