Skönlitteratur och drama som verktyg för en kommunikativ engelskundervisning

En vanlig utmaning i engelskundervisningen är elevers språkängslan och självmedvetenhet, som kan göra det svårt att klara målet om interaktion på engelska. Ett konkret sätt att förebygga och arbeta med detta är att använda sig av dramaövningar och rollspel, samt aktiviteter som bygger på bilder, sagor och andra berättelser.
I den här föreläsningen får du förslag på dramaövningar, rollspel och aktiviteter utifrån skönlitteratur för att lyckas med den kommunikativa engelskundervisningen.

Scroll to Top