Skolroboten AV1 – inkluderande teknologi till elever med långtidsfrånvaro

Föreläsning med No Isolation

För barn som missar långa perioder i skolan kan konsekvenserna bli stora. Både elever som drabbas av sjukdom och elever som har problematisk skolfrånvaro riskerar att falla utanför. Skol- och elevhälsopersonal behöver jobba både metodiskt och kreativt för att försöka nå ut till alla elever och ge dem den undervisning de har rätt till.

Då kan skolroboten AV1 vara ett verktyg i den kreativa verktygslådan. Vilka resultat ser vi av digitala hjälpmedel som AV1 när det gäller elever med långtidssjukdom? Och vilken effekt har de på elever med hög eller oroande frånvaro? Sänker digitala insatser tröskeln till skolan? Eller legitimerar undervisning utanför klassrummet frånvaron och gör det lättare att stanna hemma?

Scroll to Top