Skolbiblioteksverksamhetens roll för bildning och det livslånga lärandet 

I dag är medie- och informationskunnighet och digital kompetens tillsammans med läsning viktiga färdigheter för att bli aktiva deltagare i vårt informationssamhälle. I den här föreläsningen får du höra om hur skolbibliotekens verksamhet stärker elevernas bildning, källmedvetenhet och språkliga förmåga. Föreläsning med möjlighet att ställa frågor. Av Skolverket.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top