Skolan och demokratiuppdraget

Skolans demokratiska uppdrag handlar både om att ge kunskap om demokrati och att visa vad det är i praktiken. Demokratiuppdraget ska ses som en integrerad del av skolans kunskapsuppdrag men det finns lärare som tycker att det är svårt att hantera kontroversiella diskussioner i klassrummet. Behöver vi förstärka eller förändra demokratiuppdraget i skolan? Är demokratiuppdraget mer aktuellt och angeläget idag? Detta kommer skolminister Lina Axelsson Kihlblom, Åsa Fahlén, LR, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, och Charlotta Granath, förstelärare i demokratifrågor diskutera på SETT. Samtalet leds av UR:s vd Sofia Wadensjö Karén.

Scroll to Top