“Skolan är som en jävla skokartong!” Och så kan vi väl inte ha det?

Eleverna är inte bara framtiden – de är också nutiden! Hur gör vi skolan relevant och meningsfull för våra barn här och nu? Hur uppmuntrar vi till ett lärande som får ringar på vattnet och spiller över? Och hur rustar vi våra barn för en i dagsläget ganska osäker framtid? I denna föreläsning pratar Maria om hur vi med demokratiska verktyg i klassrummet kan fostra framtidens samhällsmedborgare. Här får ord som meningsfullhet, relevans och motiverande undervisning konkret innebörd. Med båda benen på klassrumsgolvet är Marias föreläsning konkret och förankrad i den alldeles vanliga verkligheten. “Skolan är som en jävla skokartong”, sa en av Marias elever en gång. Och kan vi väl inte ha det?

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Maria Wiman

Maria Wiman

Maria Wiman, framstående lärare, kolumnist och författare med ett öra mot marken. Hon undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen på

Läs mer »
Scroll to Top