Skapa förutsättningar för reflektion och kvalitet i förskolan

Anna Lund vill belysa vikten av att värna om det reflekterande sammanhanget på förskolan. Att reflektera anses viktigt i förskolan men kan vara svår att få till i vardagen. Ofta kan man slitas mellan olika uppgifter som alla behöver prioriteras. Hur gör man för att få till en blomstrande reflektion? Författaren menar att genom goda strukturer och gemensamma ställningstaganden kan man möjliggöra att få till detta i praktiken och låta arbete i barngrupp gå i symbios med reflektionen mellan kollegor.

Scroll to Top